Thông báo về việc công khai đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước Bình Dương 
​Thực hiện Quyết định số 3820/QĐ-KBNN ngày 03/8/2022 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà nước.Kho bạc Nhà ...
Kho bạc Nhà nước Bình Dương hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” 
​Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2023, mỗi công chức trong hệ thống KBNN Bình Dương đã đóng góp 01 ngày lương để xây ...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐẦU NĂM 2024 
​Sáng ngày 01/02/2024, KBNN Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị thuộc KBNN Bình Dương. Tham dự Hội nghị gồm đại diện Trưởng các Phòng, Giám ...
LIÊN KẾT
Ảnh
Video