Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Thông Tin Nội Bộ

Thông Tin Nội Bộ
Thứ 4, Ngày 01/04/2020, 15:00
Kho bạc Nhà nước Bình Dương: Đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2020

Trong những năm qua, với sự cố gắng không ngừng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Dương đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, nhiều năm liền nhận cờ thi đua của Bộ Tài chính, bằng khen của Chính phủ. Có được kết quả này là nhờ KBNN Bình Dương  luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ vì mục tiêu phát triển bền vững.

KBNN tiền thân là Nha Ngân khố quốc gia thuộc Bộ Tài chính được thành lập ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công theo Sắc lệnh số 75/SL ngày 29-5-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là in tiền, phát hành tiền cho Chính phủ, quản lý quỹ NSNN và tài sản quý của Nhà nước. Từ Đại hội VI của Đảng, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã diễn ra một cách sâu sắc và toàn diện. Cơ chế quản lý tài chính và tiền tệ đã có những thay đổi căn bản để phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới - cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo đó ngày 04/01/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 07/HĐBT Kho bạc Nhà nước (KBNN) chính thức hoạt động bắt đầu từ ngày 01/04/1990, hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính với chức năng chính là giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý Nhà nước về quỹ NSNN.

Trong 30 năm qua, KBNN Bình Dương đã có những bước hoàn chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao, luôn làm tốt nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính Nhà nước; từng bước hiện đại hóa công tác thanh toán đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu quản lý NSNN.

Nhìn lại quá trình phát triển, KBNN Bình Dương đã góp phần vào thành công chung của hệ thống kho bạc, dù ở thời kỳ hay giai đoạn nào, mỗi cán bộ của hệ thống phải nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng nhau xây dựng hệ thống KBNN với mục tiêu lâu dài là "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động để phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ KBNN nước phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công và cải cách hành chính quốc gia, xây dựng nền công nghệ KBNN hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao".

Thời gian qua, KBNN Bình Dương cũng là một điển hình trong xây dựng mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện". Tại các đơn vị trong toàn hệ thống đã duy trì việc thực hiện xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, trong lành, thân thiện. Cùng với đó là sắp xếp và bố trí đầy đủ các thiết bị như bàn ghế chờ, nước uống, sách, báo, tạp chí... ở các sảnh giao dịch phù hợp, đã tạo được sự thân thiện, gần gũi, thông thoáng cho khách hàng khi đến giao dịch. Các đơn vị trong hệ thống và tại trụ sở chính đã thực hiện niêm yết công khai quy trình, các thủ tục hành chính (TTHC), thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở làm việc, giúp khách hàng nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng quy định khi đến liên hệ giao dịch.

Hiện nay, KBNN Bình Dương đã triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Lãnh đạo KBNN Bình Dương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai hiệu quả ứng DVCTT để tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện các loại hồ sơ liên quan đến ngành kho bạc. Nếu như năm 2018, toàn tỉnh chỉ có 3 đơn vị sử dụng DVCTT thì đến nay hầu hết các đơn vị sử dụng NSNN đã tham gia DVCTT, nhất là dịch vụ công kiểm soát chi NSNN của hệ thống KBNN, bảo đảm đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử.

Qua 30 năm hình thành và phát triển, KBNN Bình Dương luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản thu, chi NSNN và các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt kế hoạch phát triển hệ thống KBNN giai đoạn 2017-2020; tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm, xây dựng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới triển khai diện rộng DVCTT… 

Nguồn: Báo Bình Dương             

Lượt người xem:  Views:   379
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by