Giới thiệu
 
Thông tin lãnh đạo qua các thời kỳ
 
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG  
 
Chức năng nhiệm vụ của KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
           Cùng với sự ra đời của nước Việt nam dân chủ cộng hoà (năm 1945), Nha ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính đã được thành lập theo sắc lệnh số ...
 
Chức năng nhiệm vụ của KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Thông tin lãnh đạo qua các thời kỳGiới thiệu chungBài viếtThông tin lãnh đạo qua các thời kỳ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin lãnh đạo qua các thời kỳ
3/29/2019 16:00NoĐã ban hành

STTHọ và TênChức vụThời gian đảm nhiệm
GIÁM ĐỐC QUA CÁC THỜI KỲ ​ ​ ​
1Bà Phạm Minh UôngGiám đốc01/1990 - 6/2003
2Ông Phạm Văn HảoGiám đốc7/2003 - 01/2009
3Ông Vũ Đức LongGiám đốc02/2009 - 7/2016
4Ông Nguyễn Văn BiểuGiám đốc

10/2017 - 10/2022

​5​Phan Đức Ánh​Giám đốc​10/2022 đến nay
PHÓ GIÁM ĐỐC QUA CÁC THỜI KỲ ​ ​ ​
1Ông Phạm Văn HảoPhó Giám đốc4/1990 - 12/1996
2Ông Vũ Đức LongPhó Giám đốc4/1990 - 01/2009
3Bà Phạm Thị HiênPhó Giám đốc6/1999 - 2/2013
​4Ông Hà Văn Út​Phó Giám đốc​4/2009 - 3/2013​
5Bà Lê Thị Quý Phó Giám đốc3/2013 - 5/2019
6Ông Trịnh Đình GắngPhó Giám đốc

3/2013 đến nay

​7​Ngô Hoài LinhPhó Giám đốc​​9/2020 đến nay
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚCGiới thiệu chungTinSỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
3/14/2019 1:00NoĐã ban hành

              Cùng với sự ra đời của nước Việt nam dân chủ cộng hoà (năm 1945), Nha ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính đã được thành lập theo sắc lệnh số 45/TTg của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là in tiền, phát hành tiền của Chính phủ, quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý một số tài sản quý của Nhà nước bằng hiện vật như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý...

 

 

 

              Từ năm 1951, nhiệm vụ của Nha Ngân khố được chuyển giao sang hệ thống Ngân hàng cùng với việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (sau đổi tên là Ngân hàng Nhà nước). Trong giai đoạn này, trên nền tảng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện chức năng: Quản lý Nhà nước và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, thực hiện vai trò là 3 trung tâm tiền tệ - tín dụng - thanh toán trong nền kinh tế quốc dân, vừa thực hiện nhiệm vụ của Nha Nhân khố bao gồm các công việc như chấp hành quĩ Ngân sách Nhà nước, tập trung các nguồn thu của Ngân sách nhà nước, tổ chức cấp phát chi trả các khoản chi Ngân sách Nhà nước theo lệnh của cơ quan Tài chính, làm nhiệm vụ kế toán thu, chi quỹ Ngân sách Nhà nước, in tiền, phát hành tiền, quản lý dự trữ Nhà nước về vàng bạc kim khí đá quý.

 

             Những năm cuối của thập kỷ 90, công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đất nước diễn ra một cách sâu sắc và toàn diện. Ðể phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới, cơ chế quản lý tài chính tiền tệ đã có sự thay đổi, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Tài chính và Ngân hàng. Hệ thống Ngân hàng được tổ chức lại thành hệ thống Ngân hàng hai cấp : Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng, các Ngân hàng thương mại thực hiện kinh doanh tiền tệ -  tín dụng. Nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước cho Bộ Tài chính để hệ thống Tài chính thực hiện chức năng quản lý và điều hành Ngân sách Nhà nước tài chính quốc gia.

 

             Quan điểm thành lập hệ thống Kho bạc trực thuộc Bộ Tài chính để quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước và tài sản quốc gia đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định tại Nghị định số 155/HÐBT ngày 15/10/1988 về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính và Quyết định số 07/HĐBT ngày 4/1/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trực thuộc Bộ Tài chính, bảo đảm đưa hệ thống KBNN đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990 khắp các tỉnh thành, trong đó có KBNN Sông Bé. Cùng với việc tỉnh Sông Bé được chia tách thành 02 tỉnh Bình Dương và Bình Phước; KBNN Bình Dương được thành lập kể từ ngày 01/01/1997 theo Quyết định số 1140/TC-QĐ-TCCB ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

             KBNN Bình Dương là đơn vị ngành dọc trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cùng với sự phát triển của địa phương, KBNN Bình Dương đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước. Số thu Ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu được giao; công tác chi Ngân sách nhà nước luôn được kiểm soát chặt chẽ đúng chế độ quy định. Công tác giải ngân đạt kết quả tốt và được địa phương đánh giá cao. Với những kết quả đạt được, KBNN Bình Dương được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất theo Quyết định số 1443/QĐ-CTN ngày 19/9/2012.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNGCơ cấu tổ chứcTinSƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2019 1:00NoĐã ban hành
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG
 
 
Chức năng nhiệm vụ của KBNN tỉnhChức năng nhiệm vụBài viếtChức năng nhiệm vụ của KBNN tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chức năng nhiệm vụ của KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3/14/2019 1:00NoĐã ban hành

​1. Chức năng nhiệm vụ của KBNN tỉnh: Vui lòng xem file đính kèm tại đây QD 1618_2019_KBNN tỉnh.PDF

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng: Vui lòng xem file đính kèm tại đây QD 3435_2020_Phòng.PDF

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚCLịch sử hình thành và phát triểnTinSỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2019 1:00NoĐã ban hành

           Cùng với sự ra đời của nước Việt nam dân chủ cộng hoà (năm 1945), Nha ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính đã được thành lập theo sắc lệnh số 45/TTg của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là in tiền, phát hành tiền của Chính phủ, quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý một số tài sản quý của Nhà nước bằng hiện vật như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý...

 

 

        

           Từ năm 1951, nhiệm vụ của Nha Ngân khố được chuyển giao sang hệ thống Ngân hàng cùng với việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (sau đổi tên là Ngân hàng Nhà nước). Trong giai đoạn này, trên nền tảng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện chức năng: Quản lý Nhà nước và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, thực hiện vai trò là 3 trung tâm tiền tệ - tín dụng - thanh toán trong nền kinh tế quốc dân, vừa thực hiện nhiệm vụ của Nha Nhân khố bao gồm các công việc như chấp hành quĩ Ngân sách Nhà nước, tập trung các nguồn thu của Ngân sách nhà nước, tổ chức cấp phát chi trả các khoản chi Ngân sách Nhà nước theo lệnh của cơ quan Tài chính, làm nhiệm vụ kế toán thu, chi quỹ Ngân sách Nhà nước, in tiền, phát hành tiền, quản lý dự trữ Nhà nước về vàng bạc kim khí đá quý. 

           

            Những năm cuối của thập kỷ 90, công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đất nước diễn ra một cách sâu sắc và toàn diện. Ðể phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới, cơ chế quản lý tài chính tiền tệ đã có sự thay đổi, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Tài chính và Ngân hàng. Hệ thống Ngân hàng được tổ chức lại thành hệ thống Ngân hàng hai cấp : Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng, các Ngân hàng thương mại thực hiện kinh doanh tiền tệ -  tín dụng. Nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước cho Bộ Tài chính để hệ thống Tài chính thực hiện chức năng quản lý và điều hành Ngân sách Nhà nước tài chính quốc gia.

Quan điểm thành lập hệ thống Kho bạc trực thuộc Bộ Tài chính để quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước và tài sản quốc gia đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định tại Nghị định số 155/HÐBT ngày 15/10/1988 về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính và Quyết định số 07/HĐBT ngày 4/1/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trực thuộc Bộ Tài chính, bảo đảm đưa hệ thống KBNN đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990 khắp các tỉnh thành, trong đó có KBNN Sông Bé. Cùng với việc tỉnh Sông Bé được chia tách thành 02 tỉnh Bình Dương và Bình Phước; KBNN Bình Dương được thành lập kể từ ngày 01/01/1997 theo Quyết định số 1140/TC-QĐ-TCCB ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

           KBNN Bình Dương là đơn vị ngành dọc trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cùng với sự phát triển của địa phương, KBNN Bình Dương đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước. Số thu Ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu được giao; công tác chi Ngân sách nhà nước luôn được kiểm soát chặt chẽ đúng chế độ quy định. Công tác giải ngân đạt kết quả tốt và được địa phương đánh giá cao. Với những kết quả đạt được, KBNN Bình Dương được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất theo Quyết định số 1443/QĐ-CTN ngày 19/9/2012.

Chức năng nhiệm vụ của KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhĐơn vị trực thuộcBài viếtChức năng nhiệm vụ của KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chức năng nhiệm vụ của KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3/14/2019 1:00NoĐã ban hành

Vui lòng xem file đính kèm tại đây QD 4525_2019_KBNN huyện.PDF

Ảnh
Video