Dịch Vụ Công
 
Vui lòng tải file đính kèm tại đây:​DVC_DVQHNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng.zip
 
​1. Tài liệu hướng dẫn cài đặt dành cho ĐVQHNS đăng ký mới tham gia DVCTT v3.0. DVC_HDcai dat_DVSDNS dang ky moi tham gia DVCTT_v3 0.pdf2. Tài liệu hướng dẫn cài đặt dành cho ĐVQHNS đã tham gia ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến dành cho Đơn vị quan hệ ngân sáchThông tin hỗ trợ triển khai DVCBài viếtTài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến dành cho Đơn vị quan hệ ngân sách/PublishingImages/2019-05/biasach_Key_06052019110834.jpg
5/6/2019 12:00NoĐã ban hành

Vui lòng tải file đính kèm tại đây:​DVC_DVQHNS_Tài liệu hướng dẫn sử dụng.zip

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và phần mềm hỗ trợ Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến dành cho Đơn vị quan hệ ngân sáchThông tin hỗ trợ triển khai DVCBài viếtTài liệu hướng dẫn cài đặt và phần mềm hỗ trợ Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến dành cho Đơn vị quan hệ ngân sách/PublishingImages/2019-05/caidatmt_Key_06052019104203.jpg
5/6/2019 11:00NoĐã ban hành

​1. Tài liệu hướng dẫn cài đặt dành cho ĐVQHNS đăng ký mới tham gia DVCTT v3.0. DVC_HDcai dat_DVSDNS dang ky moi tham gia DVCTT_v3 0.pdf

2. Tài liệu hướng dẫn cài đặt dành cho ĐVQHNS đã tham gia DVCTT (v2.0 lên v3.0). DVC_HD cai dat_ĐVSDNS da tham gia DVCTT_v3 0.pdf

3. Phần mềm hỗ trợ Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. 

KBNN_CTS_BCYCP_32bit.zip

KBNN_CTS_BCYCP_64bit.zip

KBNN_CTS_CongCong.zip


 

Ảnh
Video