Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 14/03/2019, 01:00
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/03/2019
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

              Cùng với sự ra đời của nước Việt nam dân chủ cộng hoà (năm 1945), Nha ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính đã được thành lập theo sắc lệnh số 45/TTg của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là in tiền, phát hành tiền của Chính phủ, quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý một số tài sản quý của Nhà nước bằng hiện vật như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý...

 

 

 

              Từ năm 1951, nhiệm vụ của Nha Ngân khố được chuyển giao sang hệ thống Ngân hàng cùng với việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (sau đổi tên là Ngân hàng Nhà nước). Trong giai đoạn này, trên nền tảng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện chức năng: Quản lý Nhà nước và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, thực hiện vai trò là 3 trung tâm tiền tệ - tín dụng - thanh toán trong nền kinh tế quốc dân, vừa thực hiện nhiệm vụ của Nha Nhân khố bao gồm các công việc như chấp hành quĩ Ngân sách Nhà nước, tập trung các nguồn thu của Ngân sách nhà nước, tổ chức cấp phát chi trả các khoản chi Ngân sách Nhà nước theo lệnh của cơ quan Tài chính, làm nhiệm vụ kế toán thu, chi quỹ Ngân sách Nhà nước, in tiền, phát hành tiền, quản lý dự trữ Nhà nước về vàng bạc kim khí đá quý.

 

             Những năm cuối của thập kỷ 90, công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đất nước diễn ra một cách sâu sắc và toàn diện. Ðể phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới, cơ chế quản lý tài chính tiền tệ đã có sự thay đổi, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Tài chính và Ngân hàng. Hệ thống Ngân hàng được tổ chức lại thành hệ thống Ngân hàng hai cấp : Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng, các Ngân hàng thương mại thực hiện kinh doanh tiền tệ -  tín dụng. Nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước cho Bộ Tài chính để hệ thống Tài chính thực hiện chức năng quản lý và điều hành Ngân sách Nhà nước tài chính quốc gia.

 

             Quan điểm thành lập hệ thống Kho bạc trực thuộc Bộ Tài chính để quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước và tài sản quốc gia đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định tại Nghị định số 155/HÐBT ngày 15/10/1988 về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính và Quyết định số 07/HĐBT ngày 4/1/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trực thuộc Bộ Tài chính, bảo đảm đưa hệ thống KBNN đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990 khắp các tỉnh thành, trong đó có KBNN Sông Bé. Cùng với việc tỉnh Sông Bé được chia tách thành 02 tỉnh Bình Dương và Bình Phước; KBNN Bình Dương được thành lập kể từ ngày 01/01/1997 theo Quyết định số 1140/TC-QĐ-TCCB ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

             KBNN Bình Dương là đơn vị ngành dọc trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cùng với sự phát triển của địa phương, KBNN Bình Dương đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước. Số thu Ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu được giao; công tác chi Ngân sách nhà nước luôn được kiểm soát chặt chẽ đúng chế độ quy định. Công tác giải ngân đạt kết quả tốt và được địa phương đánh giá cao. Với những kết quả đạt được, KBNN Bình Dương được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất theo Quyết định số 1443/QĐ-CTN ngày 19/9/2012.

Lượt người xem:  Views:   1612
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video