Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Thông Tin Nội Bộ

Thông Tin Nội Bộ
Thứ 5, Ngày 22/12/2022, 10:00
Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2022

Thực hiện theo Công văn số 5647/KBNN-TVQT ngày 04/11/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng đã tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể để hưởng ứng kể từ ngày 15/11/2022 - 15/12/2022 với chủ để: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 với mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Xác định Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Chi bộ Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng đã chỉ đạo cấp uỷ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trách nhiệm quản lý của lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Chấp hành nghiêm túc chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới trong công tác và trong sinh hoạt. Thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về bình đẳng giới vào nội dung sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như:

Tuyên truyền trực quan bằng hình thức treo băng rôn với khẩu hiệu: “Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước”.

Tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong các buổi sinh hoạt cơ quan và các tổ chức đoàn thể.

 

Ảnh minh hoạ

Lồng ghép vào cuộc họp cơ quan và sinh hoạt công đoàn định kỳ hàng tháng để tuyên truyền, phổ biến trực tiếp Luật Bình đẳng giới và các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Với khẩu hiệu “Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập thể công chức Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, ra sức thực hiện hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới vào cuộc sống tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Bũi Văn Mỹ - KBNN Dầu Tiếng

Lượt người xem:  Views:   765
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by