Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Tin Thời Sự

Tin Thời Sự
Thứ 2, Ngày 27/12/2021, 10:00
Quy định mới về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2021

Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Một số điểm quy định tại Nghị định như sau:

1.     Đối tượng:

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công trong phạm vi được quy định tại Điều 1 của Nghị định này.

2.     Thời hạn thanh toán, tạm ứng:

Đối với vốn đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước, thời hạn tạm ứng, thanh toán vốn hàng năm được quy định như sau:

- Về thời hạn tạm ứng vốn: Vốn kế hoạch hàng năm của dự án được tạm ứng đến hết 31/12 năm kế hoạch (trừ trường hợp tạm ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện đến hết 31/01 năm sau năm kế hoạch).

- Về thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành: Vốn kế hoạch hàng năm của dự án được thanh toán cho khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu đến hết ngày 31/12 năm kế hoạch, thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31/01 năm sau năm kế hoạch (trong đó có thanh toán để thu hồi vốn tạm ứng).

Trường hợp kéo dài thời gian giải ngân vốn theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn luật hiện hành của Chính phủ, thời hạn giải ngân theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3.     Thời gian kiểm soát, thanh toán:

Thời gian kiểm soát, thanh toán vốn tối đa là 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư. Đối với các khoản tạm ứng vốn hoặc thực hiện thanh toán theo hình thức "thanh toán trước, kiểm soát sau", thời hạn kiểm soát, thanh toán trong 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

4.     Hiệu lực thi hành:

Nghị định này có hiệu lực từ 01/01/2022.

Nội dung chi tiết của Nghị định được đính kèm: Tải về ND99.2021_Quanly_thanhtoan_duan_dautucong.pdf

 

Nguyễn Như Thông                               

Lượt người xem:  Views:   380
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by