Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Tin Thời Sự

Tin Thời Sự
Thứ 4, Ngày 20/07/2022, 09:00
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (VPHC) CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẦN LƯU Ý
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2022
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, với một số điểm mới về nguyên tắc xử phạt và được hướng dẫn thi hành tại các Nghị định 118/2021/NĐ-CP, 102/2021/NĐ-CP.

          1. Đối với nguyên tắc xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần, Khoản 2 Điều 1 Luật số 67 sửa đổi, bổ sung như sau: "Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. 

          - Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng".

2. Về việc lập biên bản VPHC theo Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

- Biên bản được lập trong 02 ngày làm việc; trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phạm vi rộng thì biên bản VPHC được lập trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện VPHC.

- Trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản trong bất kỳ lý do khách quan nào thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận. Trường hợp không có chữ ký đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến, thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

- Trường hợp VPHC không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản.

3. Thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC theo Khoản 34 Điều Luật số 67/2020/QH14.

4. Việc xác định mức phạt khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định 102/2021/NĐ-CP.

5. Về thẩm quyền lập biên bản VPHC trong lĩnh vực KBNN theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định 102/2021/NĐ-CP.

6. Về nguyên tắc xử phạt VPHC nhiều lần trong lĩnh vực KBNN theo Khoản 2 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14.

Theo đó, Một người thực hiện nhiều hành vi VPHC hoặc VPHC nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Nội dung chi tiết của Luật và Nghị định xem tại đây:

Tải về Luat_XPVPHC_67_2020.zip

 

Nguyễn Như Thông

Lượt người xem:  Views:   168
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by