Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 21/06/2024, 15:00
Thông báo về việc công khai đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/06/2024

Thực hiện Quyết định số 3820/QĐ-KBNN ngày 03/8/2022 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Bình Dương tổ chức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng đối với những hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, làm chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong thực thi công vụ của công chức trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Bình Dương. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước Bình Dương như sau:

1. Số điện thoại: 0274.3823935 (Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: kbnnbinhduong@vst.gov.vn hoặc thanhtra-bdu@vst.gov.vn.

Lưu ý:

- Thông tin cung cấp qua đường dây nóng phải là ngôn ngữ tiếng Việt.

- Không tiếp nhận, xử lý đối với các thông tin phản ánh mà đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp không rõ ràng, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật về xử lý đơn thư, người cung cấp thông tin được hướng dẫn để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng hình thức, quy trình, thủ tục nhằm đảm bảo điều kiện thụ lý đơn theo quy định của pháp luật về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo để các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước Bình Dương và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video