Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Thông Tin Nội Bộ

Thông Tin Nội Bộ
Thứ 2, Ngày 27/12/2021, 15:00
Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và xử lý kinh phí cuối năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2021

Thực hiện Công văn số 6565/KBNN-KTNN ngày 15/12/2021 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kê toán niên độ 2021 trên TABMIS, Kho bạc Nhà nước Bình Dương đã ban hành Công văn số 1130/KBBD-KTNN ngày 24/12/2021 về việc thực hiện hiện công tác khóa sổ kế toán và xử lý kinh phí cuối năm 2021, một số nội dung:

- Nguyên tắc chung của công tác khóa sổ

- Thời gian gửi hồ sơ thuộc niên độ 2021 tới Kho bạc; thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch, đầu tư công;  thời hạn chi , tạm ứng, đề nghị cam kết chi và hạch toán các khoản thu, chi NSNN….;

- Việc xử lý số dư tạm ứng, ứng trước và việc chuyển nguồn các khoản kinh phí sang năm 2022.

KBNN Bình Dương thông báo để các đơn vị biết và nghiên cứu thực hiện.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm: Tải về HD_KHOA_SO_2021.zip

Chi tiết các văn bản:

1. Tải về CV 1130 KBBD.PDF

2. Tải về CV 6565_KBNN_khoa_so_2021.PDF

Lượt người xem:  Views:   460
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by