Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 19/04/2024, 09:00
ĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/04/2024

Sáng ngày 17/4/2024, Đảng bộ KBNN Bình Dương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để "ý Đảng hợp lòng dân" trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

Tham dự hội nghị gồm có toàn thể đảng viên, công chức và người lao động tại cơ quan KBNN Bình Dương do đồng chí Phan Đức Ánh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc KBNN Bình Dương làm chủ trì và báo cáo, quán triệt.

DSC_3627.JPG

Đ/c Phan Đức Ánh, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc KBNN Bình Dương báo cáo chuyên đề

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2024", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì biên soạn chuyên đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để "ý Đảng hợp lòng dân" trên địa bàn tỉnh Bình Dương" để các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương; xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong xây dựng, thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ để thảo luận, liên hệ thực tiễn và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập "làm theo Bác" và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Bình Dương đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương với chủ trương “tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Tỉnh Bình Dương luôn xác định đây là nhiệm vụ then chốt, gắn bó chặt chẽ với mục tiêu củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và cũng là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đặt ra là: Luôn lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường các chính sách mang tính nhân văn bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân… Đặc biệt, “ý Đảng, lòng dân” đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

DSC_3631.JPG

Toàn thể công chức, người lao động KBNN Bình Dương học tập chuyên đề

Mục đích của chuyên đề nhằm cung cấp cho đảng viên, công chức và người lao động thuộc KBNN Bình Dương nâng cao nhận thức, ý nghĩa, mục tiêu của chuyên đề năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cùng với Tỉnh ủy Bình Dương, Đảng bộ KBNN Bình Dương chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên, công chức cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó xác định rõ nội dung học tập bám sát nội dung chuyên đề; gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; luôn nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên, nhất là Cấp ủy Đảng bộ, Chi bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt; nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành Kho bạc gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện với mục tiêu và phương châm hành động là: "Tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 và các đề án, chính sách theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ".


Tin, ảnh: Cẩm Tú

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video