Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Thông Tin Nội Bộ

Thông Tin Nội Bộ
Thứ 4, Ngày 16/03/2022, 10:00
Kho bạc Nhà nước Bình Dương tổ chức Hội nghị Tập huấn Kiểm soát chi vốn đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2022

Nhằm chủ động triển khai thực hiện các nội dung mới về nghiệp vụ thanh toán vốn đầu tư và chương trình ĐTKB-GD trong hệ thống Kho bạc Nhà nước ngày 10/03/2022 Kho bạc Nhà nước Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tư, và kế hoạch triển khai chương trình ĐTKB-GD  nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công nhân viên trong toàn hệ thống Kho bạc Bình Dương. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Dương, đại diện các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc cùng các công chức của các phòng Thanh tra- kiểm tra, Kiểm soát chi và phòng Kế toán Nhà nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Giám đốc Nguyễn Văn Biểu đã nêu bật tầm quan trọng của việc triển khai chương trình ĐTKB-GD trong điều kiện hiện tại nhằm triển khai Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 và đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng. Bên cạnh đó, đồng chí giám đốc cũng khẳng định Hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực và quan trọng đối với các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều chính sách mới được ban hành làm ảnh hưởng ít nhiều đến công tác kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước. Với mục tiêu tăng cường kiểm soát NSNN, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong  quy trình kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Đ/c  Nguyễn Văn Biểu – Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Dương phát biểu khai mạc Hội nghị

Thông qua Hội nghị này, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Bình Dương mong muốn lãnh đạo các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc cũng như từng cán bộ giao dịch viên, kế toán, kiểm soát chi sẽ có dịp để được nghe các báo cáo viên thuộc các phòng chuyên môn trình bày các nội dung cơ bản về các công văn, chính sách, quy trình liên quan đến công tác kiểm soát chi  chế độ đã được cập nhật, thay đổi trong cơ chế, chính sách, Đây cũng là cơ hội để chia sẻ, trao đổi các vấn đề liên quan, các vướng mắc trong hoạt động kiểm soát chi vốn đầu tư  được đưa ra thảo luận, phân tích sâu bản chất vấn đề, từ đó đưa ra các hướng xử lý, tháo gỡ và đặc biệt là được các phòng chuyên môn của Kho bạc Nhà nước Bình Dương giải đáp về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng mới.

Tại Hội nghị công chức đã được tập huấn chuyên sâu nội dung của Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 10/10/2021 về quy định quản lý, kiểm soát Cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 02/3/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Công văn số 891/KBNN-KSC ngày 02/3/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư niên độ ngân sách và một số văn bản có liên quan.

 

Đại diện Lãnh đạo phòng KSC – KBNN Bình Dương trình bày một sô văn bản mới trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư

Sau một buổi làm việc tích cực và hiệu quả, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tư, và kế hoạch triển khai chương trình ĐTKB-GD đã hoàn thành chương trình đề ra đồng thời có sự thảo luận. trao đổi nghiệp vụ sôi nổi giữa các phòng nghiệp vụ và các đại biểu Kho bạc nhà nước huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước Bình Dương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Nguyễn Văn Biểu biểu dương các đại biểu đã xắp xếp thời gian tham gia tập huấn nghiêm túc, có trách nhiệm và lĩnh hội đầy đủ các nội dung tập huấn tại Hội nghị. Đồng chí giám đốc cũng chỉ đạo, quán triệt các phòng ban và các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung đã thống nhất tại Hội nghị và phổ biến lại cho toàn thể công chức không có điều kiện tham gia Hội nghị và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn về các nội dung đã được phổ biến, tập huấn tại Hội nghị này. Để triển khai các quy định mới trong lĩnh vực kiểm soát chi vốn đầu tư và thực hiện các công tác chuẩn bị triển khai chương trình ĐTKB-GD theo hướng dẫn của KBNN đồng chí yêu cầu lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc chỉ đạo sát sao để đảm bảo công tác triển khai được thuận lợi. Cập nhật, công khai thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chi NSNN theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN tại các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Kho bạc Nhà nước cấp huyện, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tránh rủi ro pháp lý cho công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước Bình Dương. Kịp thời báo cáo về Kho bạc Nhà nước Bình Dương các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để phối hợp, nghiên cứu biện pháp tháo gỡ.

Cán bộ, công chức các đơn vị Kho bạc Nhà nước Bình Dương, đặc biệt là công chức làm công tác kế toán, kiểm soát chi và giao dịch viên cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn vận hành chương trình ĐTKB-GD để nắm bắt và thực hiện tốt trong quá trình triển khai./.

Đỗ Khắc Dũng       

Lượt người xem:  Views:   376
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by