Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Thông Tin Nội Bộ

Thông Tin Nội Bộ
Thứ 3, Ngày 27/10/2020, 17:00
KBNN Bình Dương hoàn thành triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn trước kế hoạch được giao.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/10/2020

        Nghị định số 11/2020/ND-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 xác định lộ trình đến hết ngày 31/12/2020, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nước cấp tỉnh, cấp huyện (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) sử dụng DVCTT khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; đây là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp cho hệ thống KBNN các cấp tổ chức triển khai DVCTT trên địa bàn thuận lợi.

        Trong những năm qua, nhiệm vụ hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hoạt động Kho bạc Nhà nước luôn được quan tâm và ưu tiên đẩy mạnh. Theo lộ trình phát triển của KBNN đến năm 2020 các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử; trong đó, Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đóng vai trò quan trọng trong nền hành chính số và là nền móng của Kho bạc số trong những năm tiếp theo .

       Nghị định số 11/2020/ND-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 xác định lộ trình đến hết ngày 31/12/2020, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nước cấp tỉnh, cấp huyện (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) sử dụng DVCTT khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; đây là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp cho hệ thống KBNN các cấp tổ chức triển khai DVCTT  trên địa bàn thuận lợi.

Trước đó, ngày 06/01/2020, Tổng Giám đốc KBNN đã ký Quyết định số 66/QĐ-KBNN ban hành chương trình kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Hệ thống KBNN, tại Quyết định này hệ thống KBNN đặt muc tiêu phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) có giao dịch với các đơn vị KBNN phải thực hiện DVCTT cấp độ 4.

        Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình kế hoạch công tác  năm 2020, Kho bạc Nhà nước Bình Dương đã tích cực triển khai DVCTT từ tỉnh đến cấp huyện như: (1) Báo cáo đề xuất tham mưu UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia DVCTT (công văn số 211/UBND-VX ngày 16/01/2018, công văn 5066/UBND-KT ngày 07/10/2019); (2) các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Bình Dương kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn( 10 lớp) hướng dẫn các đơn vị SDNS đăng ký, vận hành  giao dịch nộp Hồ sơ, lập chứng từ thanh toán qua hệ thống DVCTT thay thế giao dịch thủ công (bằng hồ sơ, chứng từ giấy).

       Để đảm bảo việc triển khai hoàn thành DVCTT mức độ 4 hoàn thành theo lộ trình đã quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP, ngày 09/7/2020 KBNN đã ban hành công văn số 3677/KBNN-THPC yêu cầu các đơn vị KBNN tỉnh, thành nghiêm túc triển khai hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, KBNN Bình Dương đã phát động phong trào thi đua  đẩy mạnh thực hiện DVCTT trên địa bàn phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước thời gian quy định.

       Sau công tác sơ kết đánh giá kết quả triển khai DVCTT 6 tháng đầu năm tại Hội nghị giao ban quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2020, với mục tiêu triển khai chắc chắn đơn vị đăng ký tham gia sẽ buộc thực hiện giao dịch thanh toán qua DVCTT (dừng nộp hồ sơ, chứng từ giấy theo quy định đến Kho bạc); việc sử dụng DVCTT đã mang lại các hiệu quả thiết thực như: tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, thuận tiện trong việc giao nhận chứng từ, đảm bảo an toàn, bảo mật, công khai đầy đủ thông tin về giao dịch với Kho bạc; chương trình ứng dụng liên tục được nâng cấp cập nhật, bổ sung, khắc phục các lỗi và khiếm khuyết, vận hành nhanh đáp ứng được các yêu cầu đã tạo sức lan tỏa đến các đơn vị SDNS trên địa bàn; từ đó, KBNN Bình Dương quyết tâm phấn đấu hoàn thành triển khai đạt 100% đơn vị tham gia và giao dịch qua DVCTT đạt tỷ lệ cao nhất  đến cuối quý III năm 2020 .

Với tinh thần trên, toàn hệ thống KBNN Bình Dương đã tích cực chủ động rà soát tiếp tục thông tin tuyên truyền về DVCTT đến đơn vị sử dụng ngân sách đồng thời hướng dẫn chuẫn bị các điều kiện cần thiết để tham gia DVCTT; Hỗ trợ kịp thời các đơn vị tham gia DVCTT trong quá trình xử lý khi gặp sự cố phát sinh; Phát hành văn bản đôn đốc các đơn vị chưa tham gia DVCTT khẩn trương tham gia DVCTT theo đúng tiến độ. KBNN Bình Dương đã có công văn số  648/KBBD-KSC ngày 09/7/2020 gửi các chủ đầu tư, ban QLDA thúc đẩy việc tham gia và gửi hồ sơ thanh toán vốn đầu tư qua DVCTT KBNN, công văn số 866/KBBD-KTNN ngày 11/9/2020 yêu cầu các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia DVCTT nhưng chưa tham gia khẩn trương tham gia DVCTT theo đúng quy định.

       Tại cuộc họp giao ban trực tuyến Quý III năm 2020 của hệ thống KBNN trong báo cáo đánh giá kết quả về thực hiện DVCTT 9 tháng đầu năm, hệ thống KBNN Bình Dương vinh dự được xếp trong Top 3 đơn vị KBNN tỉnh, thành cả nước hoàn thành 100% đơn vị tham gia sử dụng, 100% chứng từ giao dịch thanh toán qua DVCTT.

       Qua quá trình triển khai, tính đến ngày 30/9/2020 toàn tỉnh có 1.015/1015 đơn vị tham gia (đã trừ các đơn vị thuộc khối ANQP) đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ giao dịch chi ngân sách nhà nước đi qua DVCTT đạt 100% so với lượng chứng từ chi ngân sách qua TABMIS(không bao gồm chứng từ chi khối An ninh Quốc phòng). Trung bình  hệ thống KBNN Bình Dương tiếp nhận, xử lý gần 1.000 hồ sơ/ 1 ngày giao dịch qua DVCTT; tính riêng trong tháng 9/2020  số lượng chứng từ giao dịch qua DVCTT là 26.413/26.413 đạt tỷ lệ 100% (theo số liệu thống kê tình hình thực hiện DVC của hệ thống KBNN tháng 9/2020), đây là một nỗ lực rất lớn của tập thể công chức KBNN Bình Dương

       Đề khích lệ và động viên kịp thời các đơn vị có kết quả cao, Giám đốc KBNN Bình Dương đã quyết định khen thưởng 10 tập thể  đạt thành tích tốt trong công tác triển khai DVCTT.

 

        Trong thời gian tới để hệ thống DVC hoạt động hiệu quả mang lại nhiều tiện ích cho hoạt động nghiệp vụ kho bạc cũng như đơn vị SDNS. KBNN Bình Dương cần tập trung một số giải pháp sau:

       - Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về giao dịch điện tử, năng lực vận hành tác nghiệp trên chương trình DVCTT cho công chức trong đơn vị.

       - Thường xuyên cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện các chương trình ứng dụng đảm bảo duy trì hoạt động bình thường, đầy đủ các tính năng nhằm giảm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc.

       - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vai trò và lợi ích khi tham gia DVCTT.

       - Tập trung triển khai thực hiện các DVCTT mà KBNN đã triển khai mới trên Cổng dịch vụ công Quốc gia  như:

       + (1) Dịch vụ công tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước, ứng với TTHC: Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước;

       + (2) Dịch vụ công hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước, ứng với TTHC: Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước;

      + (3) Dịch vụ công đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN, ứng với TTHC: Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN.

       KBNN Bình Dương tin tưởng và quyết tâm triển khai thắng lợi DVCTT trên địa bàn./.

Vũ Khắc Anh Việt


Lượt người xem:  Views:   297
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by