Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Thông Tin Nội Bộ

Thông Tin Nội Bộ
Thứ 2, Ngày 08/06/2020, 15:00
Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Dương tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/06/2020

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Cơ quan Kho bạc Nhà nước Bình Dương, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Dương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Tân Định -  Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, cùng các đồng chí là lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

 Về phía Đảng bộ KBNN Bình Dương có đồng chí Trịnh Đình Gắng - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc KBNN Bình Dương, đồng chí Nguyễn Văn Biểu - Giám đốc KBNN Bình Dương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể 51 đảng viên của Đảng bộ.

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ KBNN Bình Dương

 

Đồng chí Huỳnh Tân Định -  Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đ/c Trịnh Đình Gắng - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 -2020, Phó Giám đốc KBNN Bình Dương trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

Đại hội đã được nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đ/c Nguyễn Văn Biểu - Giám đốc KBNN Bình Dương trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Thông qua các báo cáo chính trị cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống; xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ; tổ chức học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên và quần chúng. Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hàng năm, đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng doanh số hoạt động trong nhiệm kỳ bằng 209% so với nhiệm kỳ trước, tổng thu mới NSNN bằng 181% so với nhiệm kỳ trước, tổng chi ngân sách nhà nước bằng 255% so với nhiệm kỳ trước. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước giao kho bạc quản lý. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các đề án, chính sách lớn của ngành như dịch vụ công trực tuyến, lập báo cáo tài chính nhà nước, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế...

Các cấp ủy đã luôn quan tâm tới công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy được vai trò hạt nhân trong thực hiện các phong trào của cơ quan.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ KBNN Bình Dương đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Huỳnh Tân Định -  Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đánh giá cao về các kết quả mà Đảng bộ KBNN Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ KBNN Bình Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước giao quản lý, xác định rõ nội dung trọng tâm về hiện đại hóa, phát huy và áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hoạt động nghiệp vụ. Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy các cấp; thường xuyên tăng cường tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Đồng chí Huỳnh Tân Định -  Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Biểu đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Tân Định -  Bí thư Đảng ủy Khối, sẽ đưa những nội dung chỉ đạo của đồng chí vào trong nghị quyết của đại hội và sẽ cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ KBNN Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Biểu - Giám đốc KBNN Bình Dương giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

 

Đồng chí Huỳnh Tân Định và Đ/c Nguyễn Văn Biểu tặng Hoa và quà cho các Đ/c Đảng ủy viên không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng ủy khối ra mắt tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ KBNN Bình Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội lần thức V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Tin bài: Phạm Văn Dụ.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   366
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by