Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Tin Thời Sự

Tin Thời Sự
Thứ 4, Ngày 17/11/2021, 10:00
Một số điểm mới về quản lý, kiểm soát Cam kết chi NSNN có hiệu lực từ ngày 24/11/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2021

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) để thay thế Thông tư số 113/2008/TT-BTC, ngày 27/11/2008 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN; Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN, trong đó, việc ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC đã khắc phục được một số khó khăn, vướng mắc đối với đơn vị sử dụng NSNN và KBNN. Cụ thể như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này đã điều chỉnh các khoản chi thường xuyên đáp ứng đủ 02 điều kiện là hợp đồng có giá trị từ 200 triệu đồng trở và được thực hiện, thanh toán từ 02 năm ngân sách trở lên (trước đây quy định hợp đồng có giá trị từ 200 triệu đồng trở).

Thông tư cũng đã điều chỉnh khoản chi không áp dụng cam kết chi đó là: Các hợp đồng được bố trí nhiều nguồn vốn và thuộc từ 02 cấp ngân sách trở lên (trước là các hợp đồng được bố trí từ nhiều nguồn vốn, thuộc nhiều cấp ngân sách và thanh toán tại từ 02 Kho bạc Nhà nước nơi kiểm soát, thanh toán trở lên).

Thông tư này cũng đã bổ sung khoản chi được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2021 của chính phủ không phái thực thực cam kết chi.

II. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này đã bổ sung thêm đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công được chia sẻ, khai thác thông tin báo cáo cam kết chi để phục vụ công tác quản lý điều hành, xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và trung hạn qua phầm mềm ứng dụng chia sẻ dữ liệu thuộc Trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

III. Thời hạn gửi và chấp thuận cam kết chi:

Về thời hạn gửi và chấp thuận cam kết chi được hướng tới thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, cụ thể:

- Đối với thời hạn gửi cam kết chi được điều chỉnh từ 10 ngày lên 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng, nhận được dự toán, kế hoạch vốn được giao hoặc được điều chỉnh.

- Đối với KBNN chấp thuận can kết chi được điều chỉnh từ 02 ngày việc xuống còn 01 ngày làm việc.

IV. Quy trình quản lý, kiểm soát cam kết chi:

Quy trình quản lý, kiểm soát cam kết chi đã gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Chủ đầu tư trong việc xác định số kinh phí bố trí cho hợp đồng trên cơ sở dự toán, kế hoạch vốn được giao, đồng thời, không còn giao cho Thủ trưởng đơn vị, Chủ đầu tư được quyền chủ động điều chỉnh tăng, giảm số kinh phí bố trí cho hợp đồng.

Thông tư cũng đã quy định cụ thể hơn các trường hợp được điều chỉnh cam kết chi của Thủ trưởng đơn vị, Chủ đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2021.

Thông tin chi tiết tại thông tư đính kèm: Tải về 89_2021 TT-BTC huong dan Cam ket chi NSNN.pdf

 

Lượt người xem:  Views:   299
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by