Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Thông Tin Nội Bộ

Thông Tin Nội Bộ
Thứ 6, Ngày 23/07/2021, 14:00
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/07/2021

Quyết định số 536/QĐ-KBBD ngày 30/6/2021 của Kho bạc Nhà nước Bình Dương về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Kho bạc Nhà nước Bình Dương phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 518/QĐ-KBBD của Kho bạc Nhà nước Bình Dương đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.


File đính kèm: Tải về 536_QD_KBBD.pdf

Lượt người xem:  Views:   310
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by