Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

NguoiTotViecTot

NguoiTotViecTot
Thứ 4, Ngày 03/08/2022, 15:00
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/08/2022

​Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước Bình Dương triển khai đến toàn đơn vị Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Toàn bộ cuốn sách được đính kèm:

Tải về TBT_Nguyễn_Phú _Trọng .pdf

Lượt người xem:  Views:   200
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by