Tin Tức
 
​Chiều ngày 21/3/2024 tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, Khối Thi đua các Cơ quan ngành Dọc (Khối Thi đua số 5) gồm 08 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương ...
 
​NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO ĐỢT TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG NĂM 2024 I. VỊ TRÍ VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG1. Chuyên viên nghiệp vụ: 05 chỉ tiêu2. Kế toán viên: 11 chỉ ...
 
​Chiều ngày 06/02/2024, Đảng bộ KBNN Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023. Tham dự hội nghị gồm có toàn thể đảng viên, công chức tại cơ quan KBNN Bình Dương do đồng chí Phan ...
 
Sáng ngày 01/02/2024, KBNN Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị thuộc KBNN Bình Dương. Tham dự Hội nghị gồm đại diện Trưởng các Phòng, Giám ...
 
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2023, mỗi công chức trong hệ thống KBNN Bình Dương đã đóng góp 01 ngày lương để xây ...
 
​ Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo:- Danh sách kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.- Danh sách thí sinh trúng xét tuyển Hợp đồng lao động ...
 
​Để tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và địa phương hoàn thành dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023, Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển  công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển  công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2024 9:00NoĐã ban hành
Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2024 10:00NoĐã ban hànhFalse
Kho bạc Nhà nước Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKho bạc Nhà nước Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2024/PublishingImages/2024-06/PC1_Key_26062024180757.jpg
6/26/2024 19:00NoĐã ban hành
Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển dụng Công chức KBNN năm 2024Tin Tức - Sự KiệnTinKho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển dụng Công chức KBNN năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/24/2024 17:00NoĐã ban hànhFalse
Kho bạc Nhà nước Bình Dương được công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKho bạc Nhà nước Bình Dương được công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023/PublishingImages/2024-06/ANKT4_Key_21062024081417.jpg
6/21/2024 9:00NoĐã ban hành
KBNN BÌNH DƯƠNG THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 10 TẠI KBNN BÌNH THUẬNTin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKBNN BÌNH DƯƠNG THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 10 TẠI KBNN BÌNH THUẬN/PublishingImages/2024-06/VN7_Key_17062024155839.jpg
6/17/2024 16:00NoĐã ban hành
Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Bình Dương vinh dự nhận Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamCông đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Bình Dương vinh dự nhận Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam/PublishingImages/2024-05/KBNN_BDU_2024_Key_31052024085120.JPG
5/31/2024 9:00NoĐã ban hành
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG NĂM 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG NĂM 2024/PublishingImages/2024-05/DSC_3992_Key_20052024133746.JPG
5/20/2024 14:00NoĐã ban hành
ĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024/PublishingImages/2024-04/BG01HCM2024_Key_19042024084455.jpg
4/17/2024 17:00NoĐã ban hành
Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo Danh sách kết quả điểm Vòng 2 và Danh sách thí sinh trúng xét tuyển HĐLĐ năm 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo Danh sách kết quả điểm Vòng 2 và Danh sách thí sinh trúng xét tuyển HĐLĐ năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/12/2024 10:00NoĐã ban hànhFalse
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia Vòng 2 xét tuyển dụng HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CPTin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia Vòng 2 xét tuyển dụng HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/2/2024 17:00NoĐã ban hànhFalse
KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023/PublishingImages/2024-03/1234_Key_22032024162345.jpg
3/22/2024 17:00NoĐã ban hành
Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo tuyển dụng công chức năm 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo tuyển dụng công chức năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2024 17:00NoĐã ban hànhFalse
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HĐLĐ NĂM 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HĐLĐ NĂM 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2024 15:00NoĐã ban hànhFalse
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2024Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2024/PublishingImages/2024-02/DSC_2271_Key_22022024162910.JPG
2/22/2024 17:00NoĐã ban hành
ĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023/PublishingImages/2024-02/DSC_3063_Key_07022024111038.JPG
2/7/2024 12:00NoĐã ban hành
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐẦU NĂM 2024Tin Tức - Sự KiệnTinKHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐẦU NĂM 2024/PublishingImages/2024-02/7_01_02_Key_01022024140400.JPG
2/1/2024 15:00NoĐã ban hành
Kho bạc Nhà nước Bình Dương hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”Tin Tức - Sự KiệnTinKho bạc Nhà nước Bình Dương hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”/PublishingImages/2024-01/DDK02_Key_04012024082609.jpg
1/4/2024 9:00NoĐã ban hành
Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo danh sách kết quả điểm xét tuyển và danh sách thí sinh trúng xét tuyển Hợp đồng lao độngTin Tức - Sự KiệnTinKho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo danh sách kết quả điểm xét tuyển và danh sách thí sinh trúng xét tuyển Hợp đồng lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2024 15:00NoĐã ban hành
Thông báo Kho bạc Nhà nước Bình Dương làm việc vào các ngày cuối năm 2023 (ngày 30, 31/12/2023)Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinThông báo Kho bạc Nhà nước Bình Dương làm việc vào các ngày cuối năm 2023 (ngày 30, 31/12/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2023 10:00NoĐã ban hành
Công văn hướng dẫn khóa sổ cuối năm 2023Tin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinCông văn hướng dẫn khóa sổ cuối năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2023 17:00NoĐã ban hành
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGTin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2023 11:00NoĐã ban hành
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘTin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinKHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ/PublishingImages/2023-11/DSC_2787_Key_30112023162627.JPG
11/30/2023 17:00NoĐã ban hành
KBNN Bình Dương Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2023Tin Tức - Sự KiệnTinKBNN Bình Dương Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2023 16:00NoĐã ban hànhFalse
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin Tức - Sự Kiện; Tin nội bộBài viếtNâng cao hiệu quả công tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2023-10/33_Key_31102023162936.JPG
10/31/2023 17:00NoĐã ban hành
CỤM THI ĐUA SỐ 10 TỔ CHỨC HỘI THAO LẦN THỨ I NĂM 2023 TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNGTin nội bộ; Tin Tức - Sự KiệnTinCỤM THI ĐUA SỐ 10 TỔ CHỨC HỘI THAO LẦN THỨ I NĂM 2023 TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG/PublishingImages/2023-10/HT8_Key_09102023133901.jpg
10/9/2023 14:00NoĐã ban hành
TRAO ĐỔI MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI VÀ KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚCTin Tức - Sự KiệnBài viếtTRAO ĐỔI MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI VÀ KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC/PublishingImages/2023-09/123_Key_25092023082520.jpg
9/25/2023 9:00NoĐã ban hành
KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2030Tin Tức - Sự KiệnTinKHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2030/PublishingImages/2023-08/thitimhieu1_Key_23082023183450.jpg
8/23/2023 19:00YesĐã ban hành
Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Dương tổ chức quán triệt thực hiện sinh hoạt chính trị, tư tưởng và sơ kết 06 tháng đầu năm 2023Tin Tức - Sự KiệnTinĐảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Dương tổ chức quán triệt thực hiện sinh hoạt chính trị, tư tưởng và sơ kết 06 tháng đầu năm 2023/PublishingImages/2023-08/soketdang_4.jpg
8/18/2023 12:00YesĐã ban hành
ĐOÀN CÔNG TÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN THĂM VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNGTin Tức - Sự KiệnTinĐOÀN CÔNG TÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN THĂM VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG/PublishingImages/2023-08/0801_PGD_0.jpg
8/7/2023 9:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video