Văn bản Quy phạm pháp luật
99/2021/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
99/2021/NĐ-CP 
Ban hành:
11/11/2021 
Người ký:
Chính phủ 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
01/01/2022 
Trích yếu:
Nghị định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công 
Ảnh
Video