Văn bản Quy phạm pháp luật
89/2021/TT-BTC 
Số Ký hiệu:
89/2021/TT-BTC 
Ban hành:
11/10/2021 
Người ký:
Bộ Tài chính 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
24/11/2021 
Trích yếu:
Quy định Quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Ảnh
Video