Văn bản Quy phạm pháp luật
TT 19/2020/TT-BTC 
Số Ký hiệu:
TT 19/2020/TT-BTC 
Ban hành:
31/03/2020 
Người ký:
Bộ Tài chính 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video