Văn bản Quy phạm pháp luật
TT 18/2020/TT-BTC 
Số Ký hiệu:
TT 18/2020/TT-BTC 
Ban hành:
31/03/2020 
Người ký:
Bộ Tài chính 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 
Ảnh
Video