Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định ban hành quy chế làm việc thanh tra chuyên ngành KBNN 
Số Ký hiệu:
2456/QĐ-BTC 
Ban hành:
24/09/2014 
Người ký:
Bộ Tài chính 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/09/2014 
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video