Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư hướng dẫn về tổ chức hoạt động thanh tra ngành tài chính 
Số Ký hiệu:
19/2013/TT-BTC 
Ban hành:
20/02/2013 
Người ký:
Bộ Tài chính 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
10/03/2013 
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính 
Ảnh
Video