Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư quy định về Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 
Số Ký hiệu:
05/2015/TT-TTCP 
Ban hành:
10/09/2015 
Người ký:
Thanh tra Chính phủ 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/11/2015 
Trích yếu:
Thông tư về Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 
Ảnh
Video