Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tu Quy định về tổ chức hoạt động công tác thanh tra 
Số Ký hiệu:
05/2014/TT-TTCP 
Ban hành:
10/06/2014 
Người ký:
Thanh tra Chính phủ 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/12/2014 
Trích yếu:
Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 
Ảnh
Video