Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 18/08/2022, 12:00
THÔNG BÁO Về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/08/2022

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức và cá nhân giao dịch với Kho bạc Nhà nước


Để có cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị, tổ chức và cá nhân, Kho bạc Nhà nước tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước tại Ứng dụng khảo sát, đánh giá được mở trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước từ ngày 31/8/2022 đến ngày 30/10/2022. Việc khảo sát không có sự tham gia của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện; ý kiến đánh giá của các đơn vị được bảo mật thông tin, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đơn vị.

Kho bạc Nhà nước rất mong muốn nhận được sự quan tâm tham gia đánh giá của các đơn vị, tổ chức và cá nhân để giúp Kho bạc Nhà nước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị, tổ chức và cá nhân!

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video