Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 03/08/2022, 09:00
KHO BẠC NHÀ NƯỚC DẦU TIẾNG: Tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến trong kiểm soát chi NSNN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/08/2022

Nhằm hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đồng thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất các giải pháp để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ngày 28/7/2022, Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng đã phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổ chức buổi Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước. Thành phần tham gia là Chủ tịch, Kế toán trưởng của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Tại buổi Hội nghị các đại biểu đã được Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật đầu tư công, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước và các văn bản chế độ, chính sách có liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên, chi vốn đầu tư công từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

 

Đồng chí Phạm Xuân Song – Giám đốc KBNN Dầu Tiếng quán triệt một số nội dung có liên quan 

Các đại biểu tham dự hội nghị đều đánh giá cao việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước đã góp phần công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, thời gian, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các đơn vị không còn phải thực hiện giao dịch trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước đã giảm được rất nhiều thời gian, kinh phí cho các đơn vị. Bên cạnh kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đạt được thì thái độ phục vụ khách hàng của công chức Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng cũng nhận được sự đánh giá cao của khách hàng, tạo sự đồng thuận đối với nhân dân, sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương đối với hoạt động Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. 

 

Toàn cánh Hội nghị

 

Lãnh đạo của UBND các xã, thị trấn

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong chi ngân sách tại đơn vị như: chế độ thường xuyên thay đổi nên việc cập nhật chính sách còn hạn chế, hệ thống dịch vụ công còn chậm trong những thời điểm cuối năm và những yếu tố khách quan khác ảnh hưởng đến chi ngân sách nhà nước tại đơn vị và đề nghị Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức những buổi hội nghị có ý nghĩa như thế này để các đơn vị cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong chi ngân sách nhà nước.

Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách đã được Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trả lời thoả đáng, đồng thời ghi nhận những vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách, thẩm quyền phê duyệt dự toán trên các văn bản của các ngành, các cấp và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

          Bùi Văn Mỹ - KBNN Dầu Tiếng

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video