Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 18/05/2023, 10:00
THÔNG BÁO Danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/05/2023

THÔNG BÁO

Danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 2

Kỳ thi tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022

Căn cứ Thông báo số 43/TB-HĐTD ngày 17/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022 về Kết quả điểm thi tuyển vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022.

Kho bạc Nhà nước Bình Dương thông báo Danh sách kết quả điểm thi tuyển dụng vòng 2 đính kèm thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn và trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước tại địa chỉ http://www.vst.mof.gov.vn.

Về việc nhận đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo, đề nghị thí sinh xem chi tiết nội dung theo Thông báo số 43/TB-HĐTD ngày 17/5/2023 đính kèm.

Kho bạc Nhà nước Bình Dương trân trọng thông báo./.

Danh sách đính kèm:

Tải về TB 43 diem vong 2.pdf

Tải về Phu luc 1 kem TB 43_diem vong 2_CV.pdf

Tải về Phu luc 2 kem TB 43_diem vong 2_KTV.pdf

Tải về Phu luc 3 kem TB 43_diem vong 2_VTV.pdf

Tải về Phu luc 4 kem TB 43_diem vong 2_CVTH.pdf

Lượt người xem:  Views:   2928
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video