Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 31/12/2021, 09:00
QUÁ TRÌNH 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH DƯƠNG (01/01/1997 – 01/01/2022)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2021

KBNN Bình Dương đươc thành lập ngày 01/01/1997 từ KBNN Sông Bé tách ra theo Quyết định số 1140/TC-QĐ-TCCB ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. gồm có 05 phòng và 03 KBNN cấp huyện, gồm: Phòng Kế toán, Phòng Kho quỹ, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Vi tính, KBNN Bến Cát, KBNN Thuận An, KBNN Tân Uyên. Với số công chức: 98 người

Hệ thống KBNN Bình Dương trong những năm đầu thành lập

Ngay khi Luật NSNN có hiệu lực thi hành từ 01/01/1997, cũng là lúc KBNN Bình Dương được thành lập ; KBNN được giao nhiệm vụ kiểm soát các khoản chi của ngân sách theo đúng dự toán và các điều kiện bắt buộc theo Luật định. Luật NSNN ra đời cùng với các văn bản hướng dẫn Luật đã tạo tiền đề, cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức chi và kiểm soát chi NSNN qua KBNN. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý chi NSNN được quy định rõ ràng nhưng cũng nhiều thách thức.

KBNN Bình Dương với ngày đầu thành lập (Tổ chức bộ máy)

Ban giám đốc có 02 đ/c, Giám đốc Đ/c Phạm Minh Uông; Phó Giám đốc. Đ/c Vũ Đức Long;

 Tại Văn phòng cơ quan KB tỉnh có 55 người, còn tại 3 KBNN huyện có 43 người với trình độ (Đại học: 31 người; Trung cấp:  34 người; Sơ cấp: 25 người; và 8 người chưa qua đào tạo)

Hoạt động của năm đó (1997) , doanh số hoạt động là: 6.527 tỷ;  

- Tổng thu NSNN  hơn  737 tỷ ;

- Tổng chi NSNN 371 tỷ; và chi cho các chương trình dự án (như 327, 773, vốn sự nghiệp khác) là 935 tỷ.

Cùng với số đơn vị giao dịch trong hệ thống KBNN Bình Dương là: 483 đơn vị ( VP tỉnh: 250 đơn vị; KB Huyện 233 đơn vị); 1.219 tài khoản đưọc mở ( VP tỉnh: 420 TK, và 799 TK tại KBNN huyện).

KBNN Bình Dương là một đơn vị ngành dọc trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Với nhiệm vụ được giao quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước (NSNN) tại địa bàn; được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, sự quan tâm của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp đã tạo mọi điều kiện để Kho bạc Nhà nước Bình Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành góp phần vào sự  phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.  Đặc biệt là công tác quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước (NSNN). Số thu NSNN năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu được giao; công tác chi NSNN luôn được kiểm soát chặt chẽ đúng chế độ quy định. Công tác giải ngân đạt kết quả tốt và được địa phương đánh giá cao.

Trong 25 năm qua, KBNN đã có những bước hoàn chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Quy mô hoạt động tăng cùng với sự phát triển  của tỉnh, năm 2021, KBNN Bình Dương có 5 phòng nghiệp vụ, 8 KBNN huyện. Biên chế CBCC được giao là 153 người, nhưng thực tế hiện có 136  người, với trình độ như sau: Thạc sỹ 26 người, tỷ lệ 19%; đại học 94 người đạt tỷ lệ 69%; trung cấp 4 người, tỷ lệ 3%; sơ cấp và khác 12 người, tỷ lệ 9%.

Doanh số hoạt động đạt: 476.620 tỷ đồng;

-Tổng thu NSNN khoản 66.678 tỷ  (so với năm 1997 tăng 90 lần);

-Tổng chi NSNN 28.861 tỷ (so với năm 1997 tăng 78 lần);  

- Số đơn vị giao dịch là 1.072 đơn vị; số tài khoản giao dịch là 5.070 tài khoản.

Với những thành tích đã đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển, KBNN Bình Dương đã được ghi nhận về những đóng góp tích cực vào thành tích chung của toàn ngành và đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể là:

 

- Năm 1999, Tập thể KBNN Bình Dương được tặng thưởng Huân chương lao động hạng III;

- Năm 2004, Huân chương lao động hạng II và

- Năm 2012, Huân chương Lao động hạng Nhất; ngoài ra còn nhận được 01 cờ thi đua của Chính phủ, 5 cá nhân được tặng thưởng HCLĐ hạng III, 27 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 cờ thi đua của BTC, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Tài chính, UBND tỉnh, KBNN tặng thưởng Bằng khen, giấy khen và được phong danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính v,v…

 Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập KBNN Bình Dương và ghi nhận một quá trình phát triển sự thành công của KBNN Bình Dương hôm nay có sự đóng góp của nhiều thế hệ đi trước, nhiều tập thể, cá nhân trong quá trình công tác, làm việc trong hệ thống  đã nổ lực phấn đấu hết mình, làm việc hăng say, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;  

Để tiếp tục xứng đáng với kết quả đã đạt được, đội ngũ công chức KBNN Bình Dương với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo,  tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, đề cao đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương  cùng hệ thống KBNN và ngành tài chính trên địa bàn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách ./.

(Văn Phòng-KBNN Bình Dương)

Lượt người xem:  Views:   407
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video