Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Quy Trình Thủ Tục

Quy Trình Thủ Tục
Thứ 2, Ngày 11/05/2020, 09:00
Quyết định 230/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/05/2020

​Ngày 24/2/2020 Bộ Tài chính ký quyết định số 230/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2020.

Văn bản đính kèm: Tải về 230_QD_BTC_Công bố TTHC lĩnh vực KBNN.pdf

Danh mục các thủ tục hành chính:

1. Danh mục TTHC mới ban hành

STTTên TTHCVăn bản QPPLLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNNNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

2. Danh mục TTHC được thay thế

STTSố hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

(TTHC cũ)

Tên TTHC thay thế (TTHC mới)

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Lĩnh

vực

quan thực hiện

 

1 Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNNThủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nướcNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

2 Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNNThủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNNNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

3 Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNNThủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNNNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

4 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệpNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

5 Thủ tục thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNNThủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nướcNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

6 Thủ tục thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNNThủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNNNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

7 Thủ tục kiểm soát chi đối với các chương trình, dự án tài trợ sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãiThủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNNNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

8 Thủ tục kiểm soát chi đối với các chương trình, dự án tài trợ sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãiThủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nướcNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

9 Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNNThủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNNNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

10 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp; thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán,số dư tạm ứng ngân sách nhà nước được chuyển năm sau, không phải xét chuyểnThủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNNNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

 

3. Danh mục TTHC bị bãi bỏ

 

STTSố hồ sơ TTHCTên TTHCTên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHCLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1B-BTC-256806-TT; B-BTC-256874-TT;B-BTC-256961-TTThủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNNNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

2B-BTC-256823-TT; B_BTC256878-TT; B-BTC-256971-TTThủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quảnNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

3B-BTC-256889-TT;Thủ tục đối chiếu xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sauNghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNNKBNN

KBNN TW; KBNN cấp tỉnh; KBNN cấp huyện

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   363
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by