Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Quy Trình Thủ Tục

Quy Trình Thủ Tục
Thứ 3, Ngày 26/03/2024, 16:00
Quyết định số 447/QĐ-BTC ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2024

​Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính được thay thế và 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2024.


1.     Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thếTên thủ tục hành chính được thay thếTên VBQPPL quy định nội dung thay thếLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1

3.000119

 

Thủ tục kiểm soát

thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách

nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước

 

 

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ quy định

về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Kho bạc nhà nướcKho bạc nhà nước
23.000124

Thủ tục kiểm soát,

thanh toán chi phí

quản lý dự án đầu tư

của các dự án sử

dụng vốn ngân sác

 nhà nước qua

 Kho bạc nhà nước

 

Thủ tục kiểm soát,

thanh toán chi phí

quản lý dự án đầu tư

của các dự án sử

dụng vốn đầu tư công

qua Kho bạc nhà nước

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ quy định

về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

 

Kho bạc

nhà nước

Kho bạc

nhà nước

 

2.     Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục

hành chính

Tên VBQPPL

quy định nội dung

sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vựcCơ quan thực hiện
13.000123

Thủ tục kiểm soát chi

vốn nước ngoài qua

Kho bạc nhà nước

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ quy định về quản lý,

 thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Kho bạc

nhà nước

Kho bạc

nhà nước

các cấp


file Quyết định đính kèm:

Tải về QĐ 447 2024.03.15 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực KBNN.pdf

Lượt người xem:  Views:   75
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by